Audio záznamy kázání

1. adventní neděle (Lukáš 1, 67–79)
Neděle 2. 12. 2018, Vilém Szlauer

 

Těšíme se do nebe (Izaiáš 65, 17–19 a 24–25)
Neděle 25. 11. 2018, Pavel Taska

 

Památka založení kostela (Lukáš 2, 41–52)
Neděle 4. 11. 2018, Aleš Wrana

 

Jak začít dávat? (2. Korintským 9, 7)
Neděle 28. 10. 2018, Pavel Taska

 

Překážky v dávání (Kazatel 5, 9–14)
Neděle 21. 10. 2018, Vilém Szlauer

 

Ukrytý poklad (Matouš 13, 44 a Matouš 6, 19–20)
Neděle 14. 10. 2018, Pavel Taska

 

Buďte vděční! (1. Timoteovi 4, 3–5)
Neděle 7. 10. 2018, Vilém Szlauer

 

Buďte solí! (Matouš 5, 13)
Neděle 30. 9. 2018, Pavel Taska

 

Izaiáš 49, 1–6
Neděle 23. 9. 2018, Vilém Szlauer