Audio záznamy kázání

Ukrytý poklad – Matouš 13, 44 a Matouš 6, 19–20
Neděle 14. 10. 2018, Pavel Taska

 

Buďte vděční! – 1. Timoteovi 4, 3–5
Neděle 7. 10. 2018, Vilém Szlauer

 

Buďte solí! – Matouš 5, 13
Neděle 30. 9. 2018, Pavel Taska

 

Izaiáš 49, 1–6
Neděle 23. 9. 2018, Vilém Szlauer