Archiv rubriky: Aktuality

Střídání stráží

Od 1. února 2018 došlov našem sboru po dlouhé době k velké změně. Třebaže tuto změnu na první pohled snad ani nezaregistrujeme a možná se nám bude zdát, že vše zůstává při starém, dochází k určitému „střídání stráží“ ve vedení našeho sboru. Náš bratr farář Vilém Szlauer odchází na zasloužený odpočinek a vedení sboru se oficiálně ujímá vikář Pavel Taska. Jak jsem již nastínil, tuto změnu snad prakticky ani nezaregistrujeme, neboť náš milý bratr farář zůstává ve sboru a bude zde působit nadále jako emeritní farář minimálně další dva roky. Tyto změny byly potvrzeny Církevní radou naší Slezské církve evangelické a. v. Celý příspěvek

Týden modliteb

Připojte se k modlitbám v rámci Aliančního týdne modliteb, jehož letošní téma zní: Obnova církve. Každý den od 7. do 14. ledna 2018 se konají setkání v jednotlivých ostravských církvích, začátek vždy v 18 hodin.

Bližší informace i modlitební průvodce najdete na stránkácha České evangelikální aliance.

Novoroční večírek

Nezapomeňte, v sobotu 6. ledna 2018 v 15.30 hodin v Lutherově sálu začíná tradiční Novoroční sborový večírek! Hostem bude bratr biskup Mgr. Tomáš Tyrlík, přemýšlet budeme o biblickém heslu roku 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Čeká nás biblické zamyšlení, modlitby, ohlédnutí za rokem 2017, vize pro nový rok, zpěv, zábava i občerstvení. Vstupným je dárek do tomboly v hodnotě 60 Kč. Těšíme se na Vás!

Program vánočních svátků

Srdečně Vás zveme ke svátečním bohoslužbám během Vánoc:

Štědrý den 24. 12. 2017
bohoslužby v 10 a ve 22 hodin v kostele
První svátek vánoční 25. 12. 2017
bohoslužby v 10 hodin v kostele
Druhý svátek vánoční 26. 12. 2017
bohoslužby v 10 hodin v Lutherově sálu

Vánoční sborová slavnost

Srdečně Vás zveme na Vánoční sborovou slavnost, která se bude konat 3. adventní neděli 17. 12. 2017 v rámci bohoslužeb. Je připraveno pěvecké vystoupení, přijede host se slovem (nejen) pro děti a možná nás čeká i další překvapení… Po bohoslužbách bude možnost posezení u kávy, čaje a něčeho dobrého v Lutherově sálu.
Přijďte a pozvěte i další ze svého okolí k předvánočnímu zastavení. Těšíme se!

Narozeniny kostela

Vyvrcholením reformačního týdne bude oslava narozenin našeho chrámu. Letos si připomínáme 112 let od položení základního kamene a 110 let od slavnostního posvěcení kostela. Přijďte proto v neděli 5. 11. 2017 společně slavit a děkovat! Začínáme v 10 hodin bohoslužbami, na které přijal pozvání oldřichovický dechový kvartet, vystoupí rovněž pěvecký sbor ČCE. Po obědě v Třanovského sálu uslyšíme přednášku o církvi v Koreji a hudební vystoupení členů korejského sboru.
Připomínáme, že na oběd je potřeba se přihlásit do středy 1. 11. 2017, cena oběda je 65 Kč