Pracovníci a vedení sboru

Administrátor sboru
Mgr. Pavel Taska

Tel.:  (+420) 731 789 225
Oblast služby: administrace sboru, všeobecná pastorační služba, práce s mladými manželskými páry a rodinami

 

Pastor – důchodce
Mgr. Vilém Szlauer

Tel.: (+420) 725 838 000
Oblast služby: všeobecná pastorační služba

 

Presbyterstvo

Kurátor: Ing. Vlastimil Merta
Zástupce kurátora: Anna Novotná

Presbyteři: Filip Golasowski, Marcela Jankovičová, Bc. Lydie Kaděrová, Petr Koukol, Ludvík Kristofory, Ing. Monika Kurasová, Alena Maslíková, Alena Vlčková

 

Administrativní pracovnice, pokladní
Alena Szlauerová

Varhaníci
Bc. Lydie Kaděrová
Ludvík Kristofory
Pavel Szlauer