Pracovníci a vedení sboru

Pastor sboru
Mgr. Vilém Szlauer

Tel.: (+420) 725 838 000
Oblast služby: administrace sboru, všeobecná pastorační služba

Vikář sboru
Mgr. Pavel Taska

Tel.: (+420) 731 789 225
Oblast služby: práce s dorostem a mládeží

 

Presbyterstvo

Kurátor: Ing. Vlastimil Merta
Zástupce kurátora: Anna Novotná

Presbyteři: Filip Golasowski, Marcela Jankovičová, Bc. Lydie Kaděrová, Zbyhněv Kołorz, Petr Koukol, Ludvík Kristofory, Ing. Monika Kurasová, Alena Maslíková, Alena Vlčková

 

Administrativní pracovnice, pokladní
Alena Szlauerová

Varhaníci
Bc. Lydie Kaděrová
Ludvík Kristofory

Kostelnice
Jana Krejčí