Týden modliteb

Připojte se k modlitbám v rámci Aliančního týdne modliteb, jehož letošní téma zní: Obnova církve. Každý den od 7. do 14. ledna 2018 se konají setkání v jednotlivých ostravských církvích, začátek vždy v 18 hodin.

Bližší informace i modlitební průvodce najdete na stránkácha České evangelikální aliance.

Novoroční večírek

Nezapomeňte, v sobotu 6. ledna 2018 v 15.30 hodin v Lutherově sálu začíná tradiční Novoroční sborový večírek! Hostem bude bratr biskup Mgr. Tomáš Tyrlík, přemýšlet budeme o biblickém heslu roku 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Čeká nás biblické zamyšlení, modlitby, ohlédnutí za rokem 2017, vize pro nový rok, zpěv, zábava i občerstvení. Vstupným je dárek do tomboly v hodnotě 60 Kč. Těšíme se na Vás!

Program vánočních svátků

Srdečně Vás zveme ke svátečním bohoslužbám během Vánoc:

Štědrý den 24. 12. 2017
bohoslužby v 10 a ve 22 hodin v kostele
První svátek vánoční 25. 12. 2017
bohoslužby v 10 hodin v kostele
Druhý svátek vánoční 26. 12. 2017
bohoslužby v 10 hodin v Lutherově sálu

Vánoční sborová slavnost

Srdečně Vás zveme na Vánoční sborovou slavnost, která se bude konat 3. adventní neděli 17. 12. 2017 v rámci bohoslužeb. Je připraveno pěvecké vystoupení, přijede host se slovem (nejen) pro děti a možná nás čeká i další překvapení… Po bohoslužbách bude možnost posezení u kávy, čaje a něčeho dobrého v Lutherově sálu.
Přijďte a pozvěte i další ze svého okolí k předvánočnímu zastavení. Těšíme se!

Narozeniny kostela

Vyvrcholením reformačního týdne bude oslava narozenin našeho chrámu. Letos si připomínáme 112 let od položení základního kamene a 110 let od slavnostního posvěcení kostela. Přijďte proto v neděli 5. 11. 2017 společně slavit a děkovat! Začínáme v 10 hodin bohoslužbami, na které přijal pozvání oldřichovický dechový kvartet, vystoupí rovněž pěvecký sbor ČCE. Po obědě v Třanovského sálu uslyšíme přednášku o církvi v Koreji a hudební vystoupení členů korejského sboru.
Připomínáme, že na oběd je potřeba se přihlásit do středy 1. 11. 2017, cena oběda je 65 Kč

500. výročí reformace

Reformace není pouhou historickou událostí, ale má ovlivňovat naše životy i dnes. Pětisté výročí světové reformace dr. Martina Luthera je tak jedinečnou možností k zastavení a zamyšlení. Srdečně Vás zveme na reformační setkání nejen v našem sboru. Využijme toto výročí k duchovní obnově a proměně.