Poděkování za úrodu

První říjnová neděle je již tradičně příležitostí k díkůvzdání za hojnost a úrodu. Jsme Bohu vděčni za dostatek všeho, co od Něj dostáváme, a chceme si rovněž připomínat, že to není samozřejmostí.
Ne jinak tomu bude i letos, proto přijměte pozvání a přijďte 7. 10. 2018 strávit společně další Sborovou neděli. Začínat budeme slavnostními bohoslužbami v 10 hodin v kostele. Po nich budeme mít možnost znovu se neformálně setkat u kávy a čaje v sálu na faře, společně se sdílet a povzbuzovat.