Bohoslužby

Nedělní bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli a v církevní svátky v 10 hodin v kostele, výjimečně v Lutherově sálu na faře. Každou první neděli v měsíci, v adventní, postní neděle a v první den svátků (vánoční, velikonoční, svatodušní) je v rámci bohoslužeb vysluhována zpověď a svatá večeře Páně.
Pořádáme také Sborové neděle.

 

Korejské bohoslužby

V neděli v 10 hodin se na faře ke svým bohoslužbám schází  také skupina korejských presbyteriánských křesťanů.
Více informací najdete na jejich internetových stránkách.

 

Bohoslužby v nemocnici a domovech pro seniory

Bližší informace o těchto setkáních najdete zde.