Bohoslužby

Nedělní bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli a v církevní svátky v 10 hodin v kostele, výjimečně v Lutherově sálu na faře. Každou první neděli v měsíci, v adventní, postní neděle a v první den svátků (vánoční, velikonoční, svatodušní) je v rámci bohoslužeb vysluhována zpověď a svatá večeře Páně.
Jednou měsíčně pořádáme Sborový den, kdy začínáme rodinnými bohoslužbami, pokračujeme společným obědem a programem pro všechny generace. Je to výborná možnost více se navzájem poznat, sdílet své zkušenosti nejen z oblasti víry a zažít příjemné chvíle spolu i se zajímavými hosty.

Korejské bohoslužby

Každou neděli v 10 hodin se ke svým bohoslužbám na faře schází také skupina korejských presbyteriánských křesťanů.
Více informací najdete na jejich internetových stránkách.

Bohoslužby v nemocnici a domovech pro seniory

Bližší informace o těchto setkáních najdete zde.