Děti

Nedělní besídka

Děti se scházejí v neděli v 10 hodin, tedy souběžně s bohoslužbami, v sálu na faře. Formou různých her, písní, zajímavých aktivit a příběhů se učí poznávat Pána Boha a Jeho Slovo.

Vedoucí nedělní besídky je Marie Szlauerová (majkaszl@seznam.cz).