Děti

Nedělní besídka

Děti se schází každou neděli v 10 hodin, tedy souběžně s bohoslužbami, v malém sálu na faře. Formou různých her, zajímavých aktivit a příběhů se učí poznávat Pána Boha a Jeho Slovo, modlit se a zpívat písně k Boží chvále.

Vedoucí nedělní besídky je Marie Szlauerová (majkaszl@seznam.cz).

 

Setkávání maminek s dětmi

Ve středy dopoledne se pravidelně setkáváme s maminkami na mateřské a jejich dětmi. Začínáme v 9.30 a scházíme se buď na faře v Lutherově sálu, doma u jedné z maminek nebo za hezkého počasí vyrážíme ven. Na setkáních se můžete dozvědět něco více o výchově, praktických věcech o dětech, manželství, hovoříme také na různá křesťanská témata a v neposlední řadě je to možnost skvěle si popovídat s ostatními maminkami a podělit se o zkušenosti. Je to také výborná příležitost pro děti, které mohou být v kolektivu svých vrstevníků.

Vedoucí setkávání maminek s dětmi je Jana Tasková (taskovajana@seznam.cz).
Pokud byste nás chtěla navštívit, napište, prosím, na tento email a rádi Vás informujeme o nadcházejícím setkání.