Děti

Nedělní besídka

Děti se schází každou neděli v 10 hodin, tedy souběžně s bohoslužbami, v malém sálu na faře. Formou různých her, zajímavých aktivit a příběhů se učí poznávat Pána Boha a Jeho Slovo, modlit se a zpívat písně k Boží chvále.

Vedoucí nedělní besídky je Marie Szlauerová (majkaszl@seznam.cz).