Modlitební a studijní setkání

Modlitební a biblická hodina na faře

Začíná ve čtvrtky (kromě letních prázdnin) v letním čase v 17 hodin a v zimním čase v 16 hodin v Lutherově sálu na faře. Probíráme na pokračování určitou biblickou knihu. Po výkladu faráře následuje diskuse k probíranému tématu, zpíváme společné písně a modlíme se za konkrétní navržená témata.

Vedoucím a kontaktní osobou je pastor Vilém Szlauer.

 

Modlitební skupinky

Každou druhou středu v 17 hodin se  koná modlitební setkání u manželů Maslíkových. Na tato setkání je zván každý, kdo má touhu více poznávat Krista, modlit se a prožívat blízké společenství křesťanů. Prožíváme zde vždy velké povzbuzení k osobní víře a modlitbám, vzájemné sblížení a jednotu, kterou je na nedělních bohoslužbách obtížné vytvořit. Společně se sdílíme o svých životech, diskutujeme nad Božím slovem, zpíváme, modlíme se za sebe navzájem, za náš sbor a ostatní lidi. Ke skvělé atmosféře přispívá také vřelé přijetí hostitelů a jejich péče i o naše žaludky 🙂

Další dvě středy v měsíci se schází skupinka mladých párů. Účelem a cílem je rovněž vzájemné duchovní povzbuzení, modlitby a společenství. Scházíme se po domech, pokaždé u někoho jiného. Setkání jsou velkým povzbuzením i proto, že jejich vedení a zamyšlení má vždy někdo jiný, proto je každá skupinka jedinečná 🙂

Vedoucím a kontaktní osobou je administrátor sboru Pavel Taska.

 

Modlitby za sbor

Modlete se spolu s námi za náš sbor, za jeho budoucnost, růst, jednotlivé členy, plánované akce, službu v různých oblastech apod. Věříme, že uvidíme Boží působení v našich životech i v životě našeho sboru.