Modlitební a studijní setkání

Setkání nad Biblí

Setkání probíhají ve čtvrtky (kromě letních prázdnin) v letním čase v 17 hodin a v zimním čase v 16 hodin v sálu na faře. Na pokračování studujeme určitou biblickou knihu, diskutujeme o ní, zpíváme a modlíme se za konkrétní navržená témata.

Vedoucím a kontaktní osobou je pastor Vilém Szlauer.

 

Modlitební skupinky

Každý, kdo má touhu více poznávat Krista, modlit se a prožívat blízké společenství křesťanů, je zván na středeční podvečerní modlitební setkání v rodinách. Prožíváme zde vždy velké povzbuzení k osobní víře a modlitbám, vzájemné sblížení a jednotu. Společně se sdílíme o svých životech, diskutujeme nad Božím slovem, zpíváme, modlíme se za sebe navzájem, za sbor a ostatní lidi. Ke skvělé atmosféře přispívá také vřelé přijetí hostitelů a jejich péče i o naše žaludky. 🙂
Každou druhou středu v 17 hodin se  setkání koná u manželů Maslíkových. Další dvě středy v měsíci se schází skupinka mladých párů, a to doma pokaždé u někoho jiného.

Vedoucím a kontaktní osobou je administrátor sboru Pavel Taska.

 

Setkání mužů

Svá zatím nepravidelná setkání mají i muži. Schází se k diskuzím nad aktuálními tématy a problémy, studiu Bible a sdílení se.

Vedoucím a kontaktní osobou je administrátor sboru Pavel Taska.

 

Modlitby za sbor

Modlete se spolu s námi za náš sbor, za jeho budoucnost, růst, jednotlivé členy, plánované akce, službu v různých oblastech apod. Věříme, že uvidíme Boží působení v našich životech i v životě našeho sboru.