Modlitební a studijní setkání

Modlitební a biblická hodina na faře

Začíná ve čtvrtky v letním čase v 17 hodin a v zimním čase v 16 hodin v Lutherově sálu na faře. Probíráme na pokračování určitou biblickou knihu, v současnosti (duben 2017) dopis apoštola Pavla ke Galatským. Po výkladu faráře následuje diskuse k probíranému tématu, zpíváme společné písně a modlíme se za konkrétní navržená témata.

 

Modlitební skupinka

 

Modlitby za sbor

Modlete se spolu s námi za náš sbor, za jeho budoucnost, růst, jednotlivé členy, plánované akce, službu v různých oblastech apod. Věříme, že uvidíme Boží působení v našich životech i v životě našeho sboru.