Nemocnice, domovy důchodců

Bohoslužby ve Fakultní nemocnici

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě se konají bohoslužby vždy 2. a 4. neděli v měsíci v 10 hodin. Na bohoslužby přicházejí pacienti i někteří sborovníci z Ostravy-Poruby. Na bohoslužbách slouží nemocniční kaplan Ondřej Prokop a ostravští faráři.

 

Bohoslužby a biblické hodiny v domovech pro seniory

První čtvrtek v měsíci v 9:30 hodin probíhají bohoslužby se svatou večeří Páně v Domově pro seniory Čujkovova v Ostravě-Zábřehu. Vykonává je administrátor sboru Pavel Taska.

Druhou a čtvrtou středu v měsíci ve 14 hodin sloužíme v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. Druhou středu se konají biblické hodiny a čtvrtou středu bohoslužby se svatou večeří Páně. Slouží zde pastor Vilém Szlauer a farář ČCE.