Nemocnice, domovy důchodců

Bohoslužby ve Fakultní nemocnici

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě se konají bohoslužby vždy 2. a 4. neděli v měsíci v 10 hodin. Na bohoslužby přicházejí někteří sborovníci, kteří bydlí v Ostravě-Porubě, a pacienti. Jednou za měsíc slouží na těchto bohoslužbách nemocniční kaplan Ondřej Prokop, jednou za měsíc naši ostravští faráři.

Bohoslužby a biblické hodiny v domovech pro seniory

První čtvrtek v měsíci se konají bohoslužby se svatou večeří Páně v Domově pro seniory na Čujkovové ulici v Ostravě-Zábřehu v 9.30. Vykonává je vikář sboru Pavel Taska.

Druhou a čtvrtou středu v měsíci sloužíme v Domově pro seniory na Kamenci ve Slezské Ostravě. Druhou středu se konají biblické hodiny a čtvrtou středu bohoslužby se svatou večeří Páně. Slouží zde pastor sboru Vilém Szlauer a farář ČCE Pavel Šindler. Začátky shromáždění jsou ve 14 hodin.