Střídání stráží

Od 1. února 2018 došlov našem sboru po dlouhé době k velké změně. Třebaže tuto změnu na první pohled snad ani nezaregistrujeme a možná se nám bude zdát, že vše zůstává při starém, dochází k určitému „střídání stráží“ ve vedení našeho sboru. Náš bratr farář Vilém Szlauer odchází na zasloužený odpočinek a vedení sboru se oficiálně ujímá vikář Pavel Taska. Jak jsem již nastínil, tuto změnu snad prakticky ani nezaregistrujeme, neboť náš milý bratr farář zůstává ve sboru a bude zde působit nadále jako emeritní farář minimálně další dva roky. Tyto změny byly potvrzeny Církevní radou naší Slezské církve evangelické a. v.

Při této příležitosti našemu bratru faráři děkujeme za vykonanou službu v našem sboru a zároveň připomínáme, že se zapsal do téměř 143leté historie našeho evangelického sboru a. v. jako nejdéle sloužící pastor. Nastoupil k nám do Ostravy v roce 1983 a délkou svého působení tady předčil i faráře Jana Michalika, budovatele fary a našeho překrásného kostela, který zde působil v letech 1900–1926, jakož i faráře Vladislava Santariuse (působení ve sboru 1955–1958 a 1965–1980).

Našemu milému bratru faráři přejeme do dalších let mnoho Božího požehnání, pevné zdraví a těšíme se na jeho další působení v našem sboru, třebaže již ve funkci emeritního faráře.