XcamP 2018

Znovu se blíží každoroční týdenní festival XcamP: 14. až 21. července 2018 ve středisku Karmel ve Smilovicích! Letošní téma zní: Až tak radikálně?! a na účastníky čeká opět bohatý program: přednášky, semináře, workshopy, evangelizace, koncerty, setkání skupinek, sport, film…
Evangelistou letošního ročníku je Slavomír Slávik, teolog, kazatel, ředitel Slovenského evanjelizačného strediska.